Usage Terms

PLEASE READ CAREFULLY

Taraflar : DCG Web Tasarım ( DCG Grafik – Doğan Cem GÜREL – Şirinyalı Mh. 1494Sk. Can Apt. No:29/7 ANTALYA ) – bu sözleşmede “DCG Web Tasarım Sitesi” olarak anılacaktır.

Ziyaretçi : Site içeriğini her türlü erişim aracı ( internet tarayıcı vb. ) aracılığıyla görüntüleyen ve / veya içeriği erişmek için kullanmadığı halde tarafına diğer yollar ( çerezler , yönlendirme vb. ) ile sunulan kişi veya kurum – bu sözleşmedeZiyaretçiolarak anılacaktır.

DCG Web Tasarım Sitesi Kullanım Şartları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Prensipleri ve Ziyaretçilik Koşulları başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder.

Tüm ziyaretçiler siteyi kullanmadan once işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri’ni dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size / kurumunuza uygun değilse DCG Web Tasarım Sitesi'ni kullanmamanızı tavsiye ederiz. Şartları okumadan veya okuduğunuz halde kabul etmeden siteyi kullanmanız halinde bu şartları peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

Ziyaretçi, kişisel bilgilerinin yer alacağı herhangi bir formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. DCG Web Tasarım Sitesi, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları'nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği ziyaretçi mesajları ve diğer ziyaret taraflı sağlanan içeriği yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkına haizdir.

DCG Web Tasarım Sitesi aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Ziyaretçi işbu tasarrufu peşinen kabul eder. 

DCG Web Tasarım Sitesi, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını Sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Ziyaretçi'ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, DCG Web Tasarım Sitesi'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

 

DCG Web Tasarım Sitesi herkese açık bir sitedir.

Ziyaretçiler bilgileri, sadece Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, DCG Web Tasarım Sitesi’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler DCG Web Tasarım Sitesi’nin mülkiyetindedir.

Bireysel Ziyaretçiler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, ücretsizdir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda, DCG Web Tasarım Sitesi Ziyaretçi'nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından DCG Web Tasarım Sitesi'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için DCG Web Tasarım Sitesi’nin Ziyaretçi'ye rücu hakkı saklıdır.

 

İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün yazılar, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler (“Materyaller”) DCG Web Tasarım Sitesi tarafından hazırlanmış olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran DCG Web Tasarım Sitesi'a aittir. Sitede yer alan Materyallerin DCG Web Tasarım Sitesi’nin yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.

Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran DCG Web Tasarım Sitesi'a ait olup hiçbir surette DCG Web Tasarım Sitesi’nin yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran DCG Web Tasarım Sitesi’nin kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz.

DCG Web Tasarım Sitesi tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği DCG Web Tasarım Sitesi'da olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ziyaretçi, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve DCG Web Tasarım Sitesi’nin Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Ziyaretçi'ye aittir.

DCG Web Tasarım Sitesi eleştiri ve yorumlara açıktır. Siteye Ziyaretçi tarafından yapılacak  yorumların genel ahlak ve görgü kurallarına uygunluğu DCG Web Tasarım Sitesi tarafından denetlenecek ve sitede yayınlanacaktır. DCG Web Tasarım kontrol sonrası, yorumun sitede yayınlanıp yayınlanmaması hakkını saklı tutar. Bu kontrol sonucunun DCG Web Tasarım tarafından Ziyaretçi ‘ye bildirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar, e-posta adresleri DCG Web Tasarım Sitesi mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

Bilgisayarınıza Otomatik Olarak Yerleştirilen Bilgiler

DCG Web Tasarım Sitesi'ni kullanmanız esnasında bilgisayarınıza ‘Çerez (Cookie)' adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı değildir; sadece siteye verdiğiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak için kullanılmaktadır.

 

Sorumluluklar

DCG Web Tasarım Sitesi'ni ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılabilinir.

DCG Web Tasarım Sitesi, sitede yer alan her tür kurum ve Ziyaretçi bilgisi, haber, makale ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Doğruluğunu garanti etmez.

DCG Web Tasarım Sitesi’nin Ziyaretçilerine karşı iş ve/veya eleman bulmak vb yükümlüğü yoktur.

Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan ilişimler (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

DCG Web Tasarım Sitesi üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı DCG Web Tasarım Sitesi’nindir.

DCG Web Tasarım Sitesi'nde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Ziyaretçi ve ziyaretçilerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı DCG Web Tasarım Sitesi'ne bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

DCG Web Tasarım Sitesi; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, ziyaretçiliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

DCG Web Tasarım Sitesi, Ziyaretçi'nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri’nde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde DCG Web Tasarım Sitesi, Ziyaretçi'nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Ziyaretçi'yi yetkili makamlara bildirmek hakkını saklı tutar. İşbu Şartlar Ziyaretçi'nin, DCG Web Tasarım Sitesi'ni ziyareti ile başlayacak ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Ziyaretçi, İşbu Kullanım Şartları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Ziyaretçilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için “Gizlilik Prensipleri” bölümünü ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

DCG Web Tasarım Sitesi'ni seçerek gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

Mail Bültenine
katılın

GÜNCELLEMELERİ KAÇIRMAYIN

Lütfen geçerli bir e-mail adresi girin